wersja do wydruku Joanna Sfora 12.09.2019 15:24

Uchwała Nr XXX/77/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipsku

UCHWAŁA Nr XXX/77/2019

ZARZĄDU POWIATU W LIPSKU

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipsku

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lipsku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.

 

                                                                             Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Członkowie Zarządu Powiatu:                                                     Śmieciuch Sławomir           

Gaik Lucyna

Ostrach Zbigniew

Węgrzecka Maria

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXX/77/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipsku
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Joanna Sfora
Informację wytworzył:Przewodniczący Zarządu
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.09.2019 15:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż