Zarządzenie Nr  33/KBPP/2019

Starosty Lipskiego

z dnia 9 września 2019r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Lipskiego na lata 2017 – 2019 

 

 Na podstawie Art 38a, ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2019r., poz. 511) - zarządzam co następuje:

 

§1

 

1. W Zarządzeniu Nr 2/KBPP/2017 Starosty Lipskiego z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Lipskiego na lata 2017-2019 - § 1, punkt III.3 otrzymuje brzmienie;

Koryna Kucharczyk – p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.

 

2. Pozostałe zapisy wymienionego zarządzenia pozostają bez zmian.

 

§2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarzadzania Kryzysowego.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 33/KBPP/2019 Starosty Lipskiego z dnia 9 września 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Lipskiego na lata 2017 - 2019.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:09.09.2019 13:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:20.01.2020 11:13