UCHWAŁA Nr XV/71/2019
RADY POWIATU W LIPSKU
z dnia 30 sierpnia 2019 roku
 
 
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Lipsku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku.
 
Na podstawie 
- art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), 
- art. 174 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.),  
 
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1
Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lipsku, wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku została przekształcona w szkołę policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych 
w Lipsku, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku.  
 
§ 2
 
Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Lipsku.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 
 
Uzasadnienie
 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) przewiduje przekształcenie dotychczasowych szkól policealnych.
Zgodnie z art. 174 przytoczonej ustawy z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła policealna uległa przekształceniu w szkołę policealną w rozumieniu przepisów art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148).
Uchwała ta ma charakter deklaratoryjny – jej celem jest potwierdzenie faktu przekształcenia szkoły, który dokonał się z mocy ustawy.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XV/71/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Lipsku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:04.09.2019 11:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sylwia Mroczkowska
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:04.09.2019 11:24