UCHWAŁA Nr XXX/76/2019

ZARZĄDU POWIATU W LIPSKU

z dnia 27 sierpnia 2019 roku

 

w sprawie odwołania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511), w związku z przejściem Pani Barbary Kosanowskiej na emeryturę Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1

W związku ze złożonym wnioskiem o przejście na emeryturę odwołuje się Panią Barbarę Kosanowską ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku z dniem 29 sierpnia 2019 r.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu, który dokona niezbędnych czynności związanych z zakończeniem stosunku pracy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2019 roku.

 

                                                                                 Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Członkowie Zarządu Powiatu:                                                             

                                                                                              Śmieciuch Sławomir                                                   

Gaik Lucyna

Ostrach Zbigniew

Węgrzecka Maria

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXX/76/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie odwołania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:29.08.2019 09:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:29.08.2019 09:46