UCHWAŁA NR XXX/75/2019

ZARZĄDU POWIATU W LIPSKU

z dnia 27 sierpnia 2019 roku

 

w sprawie  powołania  Dyrektora  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku

 

Na podstawie:

- art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511);

- art. 46 ust. 3 i art. 49 ust. 6  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Panią Marię Chmielnicką na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku z dniem 1 września 2019 roku na okres 6 lat.

 

§ 2

Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Pani Marii Chmielnickiej.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

 

                                                                                   Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Członkowie Zarządu Powiatu:                                                             

                                                                                                Śmieciuch Sławomir

Gaik Lucyna

Ostrach Zbigniew

Węgrzecka Maria

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXX/75/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:29.08.2019 09:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:29.08.2019 09:41