Uchwała Nr XIII/54/2019
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 28 czerwca 2019 roku
 
 
w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu w Lipsku wotum zaufania. 
 
 
Na podstawie
- art. 12 pkt 6a i art.30a ust.9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.511.)
 
Rada Powiatu w Lipsku  uchwala , co następuje:
 
§ 1
Rada Powiatu w Lipsku, po rozpatrzeniu i zakończeniu debaty nad Raportem o stanie powiatu w 2018 roku, udziela Zarządowi Powiatu w Lipsku wotum zaufania. 
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 
 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały
 
 
Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie powiatowym, mającą na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych, zarząd powiatu co roku przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.
 
Raport zawiera opis sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu stanowiącej kontekst dla działań realizowanych przez władze samorządowe w poprzednim roku, a także realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.
 
Działania realizowane przez zarząd powiatu przyczyniają się do rozwoju powiatu i polepszają jakość życia jego mieszkańców, dlatego zasadne jest udzielenie mu wotum zaufania.
 
Zgodnie z art.30a ustawy o samorządzie powiatowym po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu rada powiatu podejmuje stosowną uchwałę. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIII/54/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Lipsku wotum zaufania.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:03.07.2019 10:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:03.07.2019 10:56