wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 13.06.2019 09:10

Zarządzenie Nr 25/2019 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lipsku.

Zarządzenie Nr  25/2019

Starosty Powiatu Lipskiego

z  dnia  11 czerwca 2019 r.

 

w sprawie odwołania członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lipsku.

 

Na podstawie art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.) na wniosek Pani Niny Siejko zarządza się, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Panią Ninę Siejko ze składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lipsku.

 

§ 2

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 25/2019 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lipsku.
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.06.2019 09:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż