Zarządzenie Nr  25/2019

Starosty Powiatu Lipskiego

z  dnia  11 czerwca 2019 r.

 

w sprawie odwołania członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lipsku.

 

Na podstawie art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.) na wniosek Pani Niny Siejko zarządza się, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Panią Ninę Siejko ze składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lipsku.

 

§ 2

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 25/2019 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lipsku.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:13.06.2019 09:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:20.01.2020 11:12