ZARZĄDZENIE NR 23/SO/2019

STAROSTY LIPSKIEGO

z dnia 29 maja 2019r.

w sprawie przymusowego doprowadzenie przez Policję w celu dopełnienia obowiązku odbycia ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy.

 

Na podstawie art. 61 ust. 2  ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku -  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U. z 2018r., poz. 1459), na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Radomiu -  z a r z ą d z a m:

 

§ 1

     Przymusowe doprowadzenie przez Policję w celu dopełnienia obowiązku odbycia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy następującą osobę;

FIUGURA Marcin s. Zdzisława

PESEL 88052214316

Ul. Ogrodowa 21

27-300 Lipsko

 

§ 2

 Doprowadzenie winno nastąpić natychmiast bez uprzedniego upomnienia osoby powołanej do;

 

Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej

Ul. Ostroroga 35

01-163 Warszawa

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Powiatowemu Policji w Lipsku.

 

§4

 

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 23/SO/2019 STAROSTY LIPSKIEGO z dnia 29 maja 2019r. w sprawie przymusowego doprowadzenie przez Policję w celu dopełnienia obowiązku odbycia ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:31.05.2019 08:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:20.01.2020 11:12