ZARZĄDZENIE NR 21C/ZK/2019

STAROSTY LIPSKIEGO

z dnia 30 maja 2019r.

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu lipskiego.

               

Na podstawie  art.34, ust.1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r., poz.1868, z 2019r. poz.130), w związku art.163 ust.1i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r., poz. 1566) oraz systematycznym zmniejszaniem się stanu wód w rzekach i korzystną prognozą hydro-meteorologiczną na najbliższy okres – z a r z ą d z a się, co następuje:

 

§ 1

 

 Odwołuje się pogotowie przeciwpowodziowe dla gmin: Solec nad Wisłą i Chotcza  z powiatu lipskiego od godziny 17.00 dnia 30 maja 2019r.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 21C/ZK/2019 STAROSTY LIPSKIEGO z dnia 30 maja 2019r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu lipskiego.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:31.05.2019 08:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:20.01.2020 11:11