ZARZĄDZENIE NR 21A/ZK/2019

STAROSTY LIPSKIEGO

z dnia 25 maja 2019r.

w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego.

 

Na podstawie art. 163.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku -  prawo wodne (Dz.U. z 2017r., poz. 1566) oraz art.34, ust.1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1868, z 2019r.,poz. 130),, w związku ze wzrostem stanu wód w rzekach powiatu lipskiego oraz niekorzystną prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w zakresie hydrologii, w związku z ogłoszeniem przez Wójta Gminy Solec i Wójta Gminy Chotcza alarmu  powodziowego -  z a r z ą d z a  się,  c o  n a s t ę p u j e:

 

§ 1

     Wprowadza się alarm powodziowy dla powiatu lipskiego od godz. 18.00 dnia 25 maja 2019r.

 

§ 2

 Wprowadza się dyżury w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

§ 3

       Meldunki o podjętych działaniach oraz sytuacji powodziowej na terenie powiatu lipskiego przekazywać do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego codziennie wg przyjętego wcześniej harmonogramu.

       W sytuacjach poważnych zagrożeń informacje przekazywać natychmiast Szefowi PZZK - Staroście Lipskiemu.

 

§4

  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi PCZK w Lipsku.

 

§5

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 21A/ZK/2019 STAROSTY LIPSKIEGO z dnia 25 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:27.05.2019 07:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:20.01.2020 11:11