ZARZĄDZENIE NR 21/ZK/2019

STAROSTY LIPSKIEGO

z dnia 24 maja 2019r.

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.

               

 Na podstawie art.163.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (Dz.U. z 2017r., poz. 1566) oraz art.34, ust.1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1868, z 2019r., poz. 130), w związku z niekorzystną prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie hydrologii oraz ogłoszeniem przez Wójta Gminy Solec nad Wisłą i Wójta Gminy Chotcza pogotowia przeciwpowodziowego - zarządza się, co następuje:

 

§ 1

   Wprowadza się pogotowie przeciwpowodziowe od godziny 13.45 dnia 24 maja 2019 r. dla powiatu lipskiego.

 

§ 2

               Wprowadza się stan podwyższonej gotowości w Powiatowym Centrum Zarządzania  Kryzysowego w Lipsku od godziny 13.45 dnia 24 maja.2019r.

 

§ 3

W Gminach, w których ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe należy w szczególności:

  • wprowadzić dyżury;
  • śledzić poziom wód w rzekach;
  • dokonać rekonesansu najbardziej zagrożonych rejonów;
  • sprawdzić i zaktualizować dokumentację Gminnego Planu Operacyjnego Bezpośredniej Ochrony przed Powodzią;
  • dokonać przeglądu sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych a w razie konieczności uzupełnić go;
  • przygotować siły i środki do udziału w akcji przeciwpowodziowej.

 

§ 4

                Informacje o podjętych działaniach oraz sytuacji powodziowej na terenie Gminy przekazywać do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lipsku dwa razy na dobę z sytuacji na godzinę 7.00 do godziny 8.00 oraz z sytuacji na godzinę 13.00 do godziny 14.00.

W sytuacjach poważnych zagrożeń informacje przesyłać według decyzji Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

§ 5

               Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Wójtom Gmin Solec nad Wisłą i Chotcza.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 21/ZK/2019 STAROSTY LIPSKIEGO z dnia 24 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:27.05.2019 07:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:20.01.2020 11:10