ZARZĄDZENIE Nr 18/2019

Starosty Powiatu Lipskiego

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

 

 

w sprawie : dnia wolnego.

 

            Na podstawie  art. 35, ust. 1 i 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym  /t.j. Dz.U. z 2019 poz. 511./, art. 43 ust 1 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  /Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm./ w związku z art. 129, § 1 i art. 130 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974  r. kodeks pracy /t.j. Dz.U. z 2018 r.  poz. 917 z późn. zm./

 

Zarządzam co następuje:

§ 1.

Wyznacza się dzień 02 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku
W zamian za dzień wolny 02 maja 2019 r. wyznacza się dzień 11 maja 2019 r. dniem pracy.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Sławomir Śmieciuch

Starosta

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 18/2019 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie dnia wolnego.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:18.04.2019 09:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:20.01.2020 11:10