Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019.

Uchwała Nr IV/26/2018

Rady Powiatu w Lipsku

z dnia 31 grudnia 2018 roku

 

w sprawie: ZATWIERDZENIA PLANU PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU LIPSKIEGO NA  ROK  2019.


Na podstawie:

-    art. 19  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z póź.zm.);
-    § 37 pkt.3  Statutu Powiatu Lipskiego – ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod pozycją 2993 z dnia 28.03.2012 roku.


RADA POWIATU    u c h w a l a,     co następuje:


§ 1

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lipskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019.
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:Przewodniczący komisji
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.01.2019 13:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż