Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019.

Uchwała Nr IV/25/2018

Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 31 grudnia 2018 roku


w sprawie: PRZYJĘCIA PLANU PRACY RADY POWIATU LIPSKIEGO NA ROK 2019.


Na podstawie:
-    art. 19  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z póź.zm.);
-     § 12 pkt.1 Statutu Powiatu Lipskiego – ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod pozycją 2993 z dnia 28.03.2012 roku.

 

RADA POWIATU    u c h w a l a,     co następuje:

§ 1

Przyjmuje plan pracy Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019 w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu i Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019.
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Informację wytworzył:Przewodniczący Rady
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.01.2019 13:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż