wersja do wydruku Joanna Sfora 08.01.2019 14:42

Uchwała Zarządu Powiatu w Lipsku nr V/14/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze stowarzyszeniem „Pomocna dłoń św. Brata Alberta” w Lipsku o dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipsku ul. Zwoleńska 14 i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siennie ul. Szkolna 41

Uchwała nr V/14/2019

Zarządu Powiatu w Lipsku

z 03 stycznia 2019 r.

W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze stowarzyszeniem „Pomocna dłoń św. Brata Alberta” w Lipsku o dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipsku ul. Zwoleńska 14 i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siennie ul. Szkolna 41.

 

Na podstawie:

  • art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 47 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868);
  • art. 35a ust. 1, pkt 8ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
    i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2043 z późn. zm.);
  • art. 131 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o dofinansowaniach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Zarząd Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie umowy ze stowarzyszeniem „Pomocna dłoń św. Brata Alberta” w Lipsku o dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipsku ul. Zwoleńska 14 i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siennie ul. Szkolna 41, 27-350 Sienno na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu zarządu powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

 

                                                                             Przewodniczący Zarządu Powiatu

                                                                                      Śmieciuch Sławomir

Dygas Artur                                                

Gaik Lucyna                                                           

Ostrach Zbigniew                              

Węgrzecka Maria

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Zarządu Powiatu w Lipsku nr V/14/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze stowarzyszeniem „Pomocna dłoń św. Brata Alberta” w Lipsku o dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipsku ul. Zwoleńska 14 i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siennie ul. Szkolna 41
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Joanna Sfora
Informację wytworzył:Joanna Sfora
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.01.2019 14:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż