wersja do wydruku Joanna Sfora 08.01.2019 13:59

Uchwała Zarządu Powiatu w Lipsku nr V/13/2019 w sprawie: ustalenia planu finansowego dochodów i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019

Uchwała nr V/13/2019

Zarządu Powiatu  w Lipsku

                                                           z dnia 03 stycznia 2019 roku

 

w sprawie: ustalenia planu finansowego dochodów i  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami  na rok 2019 .

                                                                                                                                            

Na podstawie :

- art.32 , ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r  o samorządzie powiatowym (Dz.U.  z 2018 r  , poz.995 z póżniejszymi zmianami ),

-  art. 249  ustawy zdnia 27 sierpnia 2008 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 t.j. z póżniejszymi zmianami).

 

 

      § 1.

Ustala się plan finansowy zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019 zgodnie z załącznikiem  nr 1 i 2  do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacja zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019 zgodnie z załącznikiem  nr 3  do niniejszej uchwały.

   

  § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

 

 

Członkowie obecni na posiedzeniu:

                                                                                     Przewodniczący Zarządu Powiatu

                                                                                                Śmieciuch Sławomir

 

Dygas Artur                                                                                                             

Gaik Lucyna  

Ostrach Zbigniew

Węgrzecka Maria

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Zarządu Powiatu w Lipsku nr V/13/2019 w sprawie: ustalenia planu finansowego dochodów i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Joanna Sfora
Informację wytworzył:Grażyna Maryniak-Gawrylik
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.01.2019 13:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż