wersja do wydruku Joanna Sfora 08.01.2019 13:27

Uchwała Zarządu Powiatu w Lipsku nr V/12/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, oraz upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć

 Uchwała Nr V/12/2019

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 03 stycznia 2019 r.

 

w sprawie:  upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych  jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których  wynikające  płatności  wykraczają poza rok budżetowy oraz upoważnienia kierowników  jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć.

 

Na podstawie: art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077, z późn. zm.), § 12 ust. 3 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 241, poz. 1616), § 1 pkt 3  uchwały Nr IV/17/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2019 – 2024, § 3 pkt 5 uchwały budżetowej na rok 2019 Nr IV/18/2018  Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 r.

 Zarząd Powiatu w Lipsku uchwala co następuje:

 

§ 1.

 Upoważnia się kierowników powiatowych jednostek budżetowych, wymienionych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,  do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2019 i w roku następnym 2020  jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2020).

 

§ 2.

 Upoważnia się kierowników powiatowych jednostek budżetowych, wymienionych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,  do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć .

 

§ 3

 Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu w Lipsku i kierownikom powiatowych jednostek budżetowych.

 

§ 4.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                           

Członkowie obecni na posiedzeniu:

                                                                                     Przewodniczący Zarządu Powiatu

                                                                                               Śmieciuch Sławomir

Dygas Artur                                                                                                                       

Gaik Lucyna    

Ostrach Zbigniew

Węgrzecka Maria

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Zarządu Powiatu w Lipsku nr V/12/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, oraz upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Joanna Sfora
Informację wytworzył:Grażyna Maryniak-Gawrylik
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.01.2019 13:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż