wersja do wydruku Joanna Sfora 08.01.2019 12:53

Uchwała V/11/2019 Zarządu Powiatu z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lipsku

Uchwała nr V/11/2018

Zarządu Powiatu  w Lipsku

                                                            z dnia 3 stycznia 2019 roku

 

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora  Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.

                                                                                                                                           

Na podstawie :

- art.32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) w zw. z art. 112 ust. 7, art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. t.j. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Dyrektora PCPR w Lipsku.

 

Zarząd Powiatu w Lipsku uchwala co następuje:

 

      § 1.

Powierza się pełnienie obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lipsku Pani Barbarze Wieczorek -Szmajdzie do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Lipskiego.

 

       § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                          

Członkowie obecni na posiedzeniu:

                                                                                     Przewodniczący Zarządu Powiatu

                                                                                               Śmieciuch Sławomir

Dygas Artur                                                                                                                          

Gaik Lucyna   

Ostrach Zbigniew

Węgrzecka Maria

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała V/11/2019 Zarządu Powiatu z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lipsku
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Joanna Sfora
Informację wytworzył:Małgorzata Górz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.01.2019 12:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż