wersja do wydruku Joanna Sfora 08.01.2019 11:56

Uchwała nr V/10/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Lipsku

Uchwała nr V/10/2018

Zarządu Powiatu  w Lipsku

z dnia 3 stycznia 2019 roku

 

 

w sprawie: rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem  Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.

                                                                                                                                            

Na podstawie :

- art.32 , ust.2, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz.995 ze zm.)

 

Zarząd Powiatu w Lipsku uchwala co następuje:

 

      § 1.

  1. Uwzględniając złożoną w dniu 31.12.2018 r. rezygnację przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lipsku, rozwiązuje się umowę o pracę z Panem Krzysztofem Molendą zawartą w dniu 1.09.2004 r., na mocy porozumienia stron.
  2. Rozwiązanie umowy o pracę z Panem Krzysztofem Molendą  - Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Lipsku w trybie wskazanym w ust. 1 następuje z dniem 31.12.2018 r.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Lipskiego.

 

       § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                           

Członkowie obecni na posiedzeniu:

                                                                                     Przewodniczący Zarządu Powiatu

                                                                                               Śmieciuch Sławomir

Dygas Artur                                                                                                                          

Gaik Lucyna   

Ostrach Zbigniew

Węgrzecka Maria

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr V/10/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Lipsku
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Joanna Sfora
Informację wytworzył:Małgorzata Górz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.01.2019 11:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż