Uchwała nr IV/9/2018

Zarządu Powiatu  w Lipsku

                                         z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmiany planu finansowego   zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami  na rok 2018 .

                                                                                                                                         

Na podstawie :

- art.32 , ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r, poz.995 z póżniejszymi zmianami.)

-  art. 249  ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 t.j. z póżniejszymi zmianami).

 

 

      § 1.

 

Zmienia się plan finansowy zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr  1  do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

 

                           

Członkowie obecni na posiedzeniu:

                                                                                     Przewodniczący Zarządu Powiatu

 

Dygas Artur             

                                                                                                 Śmieciuch Sławomir

Gaik Lucyna   

 

Ostrach Zbigniew

 

Węgrzecka Maria

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr IV/9/2018 Zarządu Powiatu w Lpsku z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2018.
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:03.01.2019 13:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Maryniak-Gawrylik
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.01.2019 13:47