Uchwała Nr  III/8/ 2018

Zarządu Powiatu w Lipsku

z  13 grudnia  2018r.

w sprawie:   zatwierdzenia Planu Pracy Zarządu Powiatu.

Na podstawie:

-art. 34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z  2018 r. poz. 995 ze zm.)

Zarząd Powiatu w Lipsku uchwala co następuje:

 

§1.

Zatwierdza się plan pracy Zarządu Powiatu VI Kadencji na 2019r. stanowiący załącznik do  niniejszej uchwały.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od

1 stycznia 2019r.

Członkowie obecni na posiedzeniu:

 

                                                                                   Przewodniczący Zarządu  Powiatu                 

 

Maria Agnieszka Węgrzecka                                           Sławomir Śmieciuch                                  

Zbigniew Ostrach 

Lucyna Gaik    

Artur Dygas         

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr III/8/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Zarządu Powiatu.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Lidia Magierek
Data publikacji:29.12.2018 11:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Górz
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.01.2019 13:47