Uchwała  nr III/7/2018

 Zarządu Powiatu   w Lipsku

z     13    grudnia 2018r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację  zadania zleconego administracji rządowej z zakresu   prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej    w  powiecie lipskim  przez organizację pozarządową  w 2019r.

Na podstawie:

- art. 11 ustawy z dnia 28 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej  pomocy prawnej  oraz edukacji

prawnej (Dz. U. 2017, poz. 2030 ze zm. )

- art. 15 ust. 2h, 2j ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1.

Realizację zadania zleconego administracji rządowej z zakresu  prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej    w  powiecie lipskim  przez organizację pozarządową  w 2019r.  powierza się Stowarzyszeniu Wsparcia Obywatelskiego  z  siedzibą w   Krakowie.

§2.

Wysokość środków przyznanych  na realizację zadania w 2019r. wynosi:  60.060,00 zł.

Dodatkowo na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej przeznacza się kwotę – 3.960 ,00 zł.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w BIP urzędu, tablicy ogłoszeń  i stronie internetowej urzędu.

 

Członkowie Zarządu Powiatu:

 Maria Agnieszka Węgrzecka                                                 Sławomir Śmieciuch

Lucyna Gaik                                                                    Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zbigniew Ostrach     

Artur Dygas             

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr III/7/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania zleconego administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Lidia Magierek
Data publikacji:29.12.2018 11:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Górz
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.01.2019 13:46