Uchwała nr III/5/2018

Zarządu Powiatu  w Lipsku

                                                            z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmiany planu finansowego   zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami  na rok 2018 .

 Na podstawie :

- art.32 , ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r, poz.995 z późniejszymi zmianami.)

-  art. 249  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 t.j. z późniejszymi zmianami).

 § 1.

Zmienia się plan finansowy zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018 zgodnie z załącznikami nr  1 i 2  do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

 

Członkowie obecni na posiedzeniu:

                                                                                     Przewodniczący Zarządu Powiatu

Dygas Artur                                                                         Śmieciuch Sławomir

Gaik Lucyna   

Ostrach Zbigniew

Węgrzecka Maria  

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr III/5/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2018.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Lidia Magierek
Data publikacji:18.12.2018 13:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Maryniak-Gawrylik
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.01.2019 13:46