Uchwała nr III/4/2018

Zarządu Powiatu  w Lipsku

                                                            z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Na podstawie :

-  art.32 , ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r, poz.995 z późniejszymi zmianami.)

 -   art. 257   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. z 2017, poz. 2077 t.j. z późniejszymi zmianami).

 -   § 3 pkt 4 uchwały budżetowej na 2018 rok  nr  XLIII/209/2017   z dnia 28 grudnia 2017 roku.

-   pismo  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.47.2018

     z dnia 20 listopada 2018 roku.

 -   pismo  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.134.2018

     z dnia 20 listopada 2018 roku.

 -   pismo  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.144.2018

     z dnia 30 listopada 2018 roku.

 -   pismo  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.16.50.2018

     z dnia 19 listopada 2018 roku.

 -   pismo  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.16.48.2018

     z dnia 19 listopada 2018 roku.

 -   pismo  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.16.49.2018

     z dnia 19 listopada 2018 roku.

Zarząd Powiatu  uchwala co następuje ;

§ 1.

Wprowadza  się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków  budżetu powiatu :

1.  Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2018  o kwotę               50 433,00 zł.

     Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2018  o kwotę                50 433,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi                       50 176 112,90 zł

    z tego:

    bieżące w kwocie                                                                                     47 424 193,90 zł

    majątkowe w kwocie                                                                                  2 751 919,00 zł

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi                      51 572 397,90 zł

    z tego:

    bieżące w kwocie                                                                                     47 027 080,90 zł

    majątkowe w kwocie                                                                                  4 545 317,00 zł

 § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018

 

Członkowie obecni na posiedzeniu:

                                                                                     Przewodniczący Zarządu Powiatu

Dygas Artur                                                                       Śmieciuch Sławomir

Gaik Lucyna    

Ostrach Zbigniew

Węgrzecka Maria   

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr III/4/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2018 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Lidia Magierek
Data publikacji:18.12.2018 13:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Maryniak-Gawrylik
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.01.2019 13:45