Uchwała Nr III/15/2018

Rady Powiatu w Lipsku

dnia 5 grudnia 2018 roku

 

w sprawie: DESYGNOWANIA DELEGATA NA ZGROMADZENIE OGÓLNE ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH.

 

Na podstawie:
-    art. 69  ust.2  oraz art.75 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2018r. poz.995 ze zm.);
-    § 16 pkt.4 Statutu Związku Powiatów Polskich z dnia 27 lutego 1999r.

 

RADA POWIATU    u c h w a l a,     co następuje:

§ 1

Delegatem  Powiatu  Lipskiego  na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich jest SŁAWOMIR ROBERT ŚMIECIUCH - Starosta Lipski.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipsku.

§ 3

Traci moc uchwała Nr V/38/2003 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie delegowania do Związku Powiatów Polskich Starostę Lipskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Przewodniczący Rady Powiatu

 Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr III/15/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:11.12.2018 10:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:11.12.2018 10:59