Znak sprawy: od GKKN.6642.575.2015 do GKKN.6642.579.2015

INFORMACJA

STAROSTY LIPSKIEGO

wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii

 

Zgodnie z wnioskiem firmy:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH Sp. z o.o

 

ul. Jaracza 4, 42-200 Częstochowa, tel. (34) 324-04-64

 

 

 

na podstawie §38 ust.4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29.03.2001 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.), Starosta Lipski informuje właścicieli, użytkowników wieczystych, a także osoby władające działkami na zasadach samoistnego posiadania, którzy nie są znani lub nie znane jest ich miejsce pobytu o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek położonych w

jednostce ewidencyjnej: ……… m. Lipsko ………….

                                    ………..Gmina Lipsko……..,

położonych w obrębie modernizowanej drogi wojewódzkiej DK79 :  

oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr …według załączników……………….

            Czynności ustalenia przebiegu granic, w ramach pracy geodezyjnej zarejestrowanej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lipsku pod numerem …… od GKKN.6642.575.2015 do GKKN.6642.579.2015  …... odbędą się:

w dniach i o godzinie wykazanych w załączniku., i zostaną przeprowadzone przez przedstawiciela firmy:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH Sp. z o.o

 

posiadającego uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji z zakresu geodezji i kartografii zgodnie z art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).

                                                                       Pouczenie

 

            Zgodnie z §38 ust. 2, pkt. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29.03.2001 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) osoby deklarujące swój udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic wyżej wymienionych działek muszą posiadać dokument umożliwiający ustalenie tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotu i nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

 

Data zamieszczenia informacji na stronie internetowej BIP oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeń ……………... rok

Data zdjęcia ze strony internetowej BIP oraz z tablicy ogłoszeń………………………………………….…

 

                                                                                            

 

                                                                                              06.12.2018r.

                                                                                               ………………….……………….………………………

                                                                                                            (Data, podpis osoby upoważnionej)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:07.12.2018 07:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Leszek Dziadura
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:07.12.2018 07:37