Uchwała nr  II/ 3 /2018

 Zarządu Powiatu   w Lipsku

z    29   listopada  2018r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej  na realizację zadania : ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie lipskim  przez organizację pozarządową w 2019r.”

Na podstawie:

- art. 15 ust.2a,2b,2d   ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm. )

-   art.  11  ustawy  z dnia 28 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

( Dz. U.  z 2017r. poz. 2030 ze zm.) 

Zarząd Powiatu w Lipsku uchwala  co następuje:

§1.

Powołuje się komisję konkursową w składzie:

  1. Maria Agnieszka Węgrzecka – przewodniczący komisji,
  2. Małgorzata Górz- wiceprzewodniczący komisji,
  3. Krzysztof Furmanek- członek komisji.

§2.

Komisja dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków na realizację zadania pod nazwą : ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie lipskim  przez organizację pozarządową w 2019r.”

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu Powiatu:

 Maria Agnieszka Węgrzecka                                                                     Sławomir Śmieciuch

Lucyna Gaik                                                                     

Zbigniew Ostrach                                                                  Przewodniczący Zarządu Powiatu

Artur Dygas                          

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr II/3/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej na realizację zadania: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2019r."
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Lidia Magierek
Data publikacji:04.12.2018 13:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Górz
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:13.12.2018 12:42