Uchwała nr I/2/2018

Zarządu Powiatu  w Lipsku

                                                           z dnia 26 listopada 2018 roku

w sprawie: zmiany  uchwały  nr CXIV/216/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku

                    z dnia 08 października 2018 roku  dotyczącej upoważnienia dwóch członków

                    Zarządu Powiatu Lipskiego  do czynności  prawnych związanych

                    z emisją obligacji Powiatu Lipskiego .                                                                                                                                             

Na podstawie :

- art.32 , ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r, poz.995 z późniejszymi zmianami.)

-  art. 262 ust . 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 t.j. z późniejszymi zmianami).

- Uchwała Nr L/244/2018 Rady Powiatu Lipskiego  z dnia 25 lipca 2018 r w sprawie emisji  obligacji Powiatu Lipskiego,

Zarząd Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1

§ 1 uchwały nr CXIV/216/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku  z dnia 08 października 2018 roku otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Starostę Lipskiego - Sławomira Śmieciucha oraz Wicestarostę Lipskiego - Marię Węgrzecką  do dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z emisją  obligacji Powiatu Lipskiego w szczególności  realizacji w imieniu Powiatu Lipskiego  umowy  organizacji i obsługi emisji obligacji,

do kwoty 1 696 000 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć  tysięcy złotych)".

§ 2.

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

                          

Członkowie obecni na posiedzeniu:

                                                                                     Przewodniczący Zarządu Powiatu

Dygas Artur                                                                            Śmieciuch Sławomir

Gaik Lucyna    

Ostrach Zbigniew

Węgrzecka Maria   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr I/2/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr CXIV/216/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 08 października 2018 roku dotyczącej upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu Lipskiego do czynności prawnych zwiazanych z emisją obligacji Powiatu Lipskiego.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Lidia Magierek
Data publikacji:29.11.2018 09:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Maryniak-Gawrylik
Informację aktualizował:Lidia Magierek
Data aktualizacji:29.11.2018 09:09