Uchwała Nr I/2/2018

Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 19 listopada 2018 roku


w sprawie: WYBORU WICEPRZEWODNICZĄCYCH  RADY POWIATU  W LIPSKU.

 

Na podstawie:
-    art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z.2018r. poz. 995 z późn. zm.).

 

RADA POWIATU    u c h w a l a,     co następuje:

§ 1

W głosowaniu tajnym WICEPRZEWODNICZĄCYMI RADY  POWIATU  W LIPSKU wybrani zostali:
1.    KAZIMIERZ CZERWONKA
2.    ROMUALD ZDZISŁAW KOWALECZKO

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipsku.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski
                    

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr I/2/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipsku.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:23.11.2018 15:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:23.11.2018 15:10