Uchwała nr CXVIII/227/2018

Zarządu Powiatu  w Lipsku

                                                           z dnia 13 listopada 2018 roku

w sprawie: zmiany planu finansowego   zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami  na rok 2018.                                                                                                                                            

Na podstawie :

- art.32 , ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r, poz.995 z pózniejszymi zmianami.)

-  art. 249  ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 t.j. z póżniejszymi zmianami).

      § 1.

Zmienia się plan finansowy zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018 zgodnie z załącznikami nr  1 i 2  do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

                          

Członkowie obecni na posiedzeniu:                                                                                  

Gaik Lucyna   

Jędraszek Paweł

Śmieszek Lucja

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr CXVIII/227/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2018.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Lidia Magierek
Data publikacji:20.11.2018 13:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Maryniak-Gawrylik
Informację aktualizował:Lidia Magierek
Data aktualizacji:20.11.2018 13:24