Uchwała nr CXVIII/226/2018

Zarządu Powiatu  w Lipsku

                                                           z dnia 13 listopada 2018 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Na podstawie :

-  art.32 , ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r, poz.995 z pózniejszymi zmianami.)

 -   art. 257   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. z 2017, poz. 2077 t.j. z póżniejszymi zmianami).

 -   § 3 pkt 4 uchwały budżetowej na 2018 rok  nr  XLIII/209/2017   z dnia 28 grudnia 2017 roku.

 -   pismo  Mazowieckiego Urzedu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.8.50.2018

     z dnia 31 pażdziernika 2018 roku.

 

Zarząd Powiatu  uchwala co następuje ;

§ 1.

 Wprowadza  się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków  budżetu powiatu :

1.  Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2018  o kwotę              18 000,00 zł.

     Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2018  o kwotę               18 000,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi                       49 987 165,90 zł

    z tego:

    bieżące w kwocie                                                                                     47 260 246,90 zł

    majątkowe w kwocie                                                                                  2 726 919,00 zł

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi                      51 383 450,90 zł

    z tego:

    bieżące w kwocie                                                                                     46 863 133,90 zł

    majątkowe w kwocie                                                                                  4 520 317,00 zł

   § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018

 

Członkowie obecni na posiedzeniu:

Gaik Lucyna

Jędraszek Paweł

Śmieszek Lucja

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr CXVIII/226/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2018 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Lidia Magierek
Data publikacji:20.11.2018 13:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Maryniak-Gawrylik
Informację aktualizował:Lidia Magierek
Data aktualizacji:20.11.2018 13:16