Uchwała  CXVII/225/2018

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 08 listopada 2018 r.

w sprawie:  przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej  Powiatu Lipskiego na  2019 r

                     oraz  projektu Uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej

                     na lata 2019 - 2024

Na podstawie :

- art. 32, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym  (Dz.U. 2018, poz 995, z późn. zmianami)  ,

- art.230, ust.2 oraz  art. 238,  ust.1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 t.j. z póżniejszymi zmianami).

Zarząd Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Powiatu w Lipsku oraz  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania :

-  Projekt  Uchwały Budżetowej  Powiatu Lipskiego  na 2019 rok wraz z uzasadnieniem,

-  Projekt  Uchwały w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Powiatu Lipskiego

    na lata 2019 - 2024 wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie obecni na posiedzeniu:

                                                                                  

Gaik Lucyna                        .                                                                                               

Jędraszek Paweł

Śmieszek Lucja

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr CXVII/225/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 08 listopada 2018r. w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Lipskiego na 2019r., oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2024.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Lidia Magierek
Data publikacji:15.11.2018 11:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Maryniak-Gawrylik
Informację aktualizował:Lidia Magierek
Data aktualizacji:15.11.2018 11:29