Uchwała nr CXVI/219/2018

Zarządu Powiatu  w Lipsku

                                                          z dnia 29 października 2018 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2018 rok                   

  Na podstawie :

-  art.32 , ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r, poz.995 z późniejszymi zmianami.)

 -   art. 257   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. z 2017, poz. 2077 t.j. z późniejszymi zmianami).

 -   § 3 pkt 4 uchwały budżetowej na 2018 rok  nr  XLIII/209/2017   z dnia 28 grudnia 2017 roku.

 -   pismo  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.18.90.2018

     z dnia 17 października 2018 roku.

 -   pismo  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.11.29.2018

     z dnia 17 października 2018 roku.

 -   pismo  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.11.28.2018

     z dnia 17 października 2018 roku.

 -   pismo  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.38.2018

     z dnia 17 października 2018 roku.

 -   pismo  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.11.30.2018

     z dnia 22 października 2018 roku.

 -   pismo  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.115.2018

     z dnia 17 października 2018 roku.

Zarząd Powiatu  uchwala co następuje ;

§ 1.

 Wprowadza  się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków  budżetu powiatu :

1.  Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2018  o kwotę              146 829,00 zł.

     Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2018  o kwotę               146 829,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi                       49 001 671,90 zł

    z tego:

    bieżące w kwocie                                                                                     46 275 152,90 zł

    majątkowe w kwocie                                                                                  2 726 519,00 zł

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi                      50 397 956,90 zł

    z tego:

    bieżące w kwocie                                                                                     45 877 639,90 zł

    majątkowe w kwocie                                                                                  4 520 317,00 zł

   § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018

Członkowie obecni na posiedzeniu:

Gaik Lucyna   

Jędraszek Paweł

Śmieszek Lucja

Węgrzecka Maria

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr CXVI/219/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 października 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2018 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Lidia Magierek
Data publikacji:05.11.2018 09:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Maryniak-Gawrylik
Informację aktualizował:Lidia Magierek
Data aktualizacji:05.11.2018 09:22