Uchwała nr CXIV/216/2018

Zarządu Powiatu  w Lipsku

                                                         z dnia 08 października 2018 roku

w sprawie: upoważnienia dwóch członków  Zarządu Powiatu Lipskiego  do czynności

                    prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu Lipskiego.

                                                                                                                                  

Na podstawie :

- art.32 , ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r, poz.995 z pózniejszymi zmianami.)

-  art. 262 ust . 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 t.j. z póżniejszymi zmianami).

- Uchwała Nr L/244/2018 Rady powiatu Lipskiego  z dnia 25 lipca 2018 r w sprawie emisji  obligacji Powiatu Lipskiego,

Zarząd Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:

      § 1.

Upoważnia się Starostę Lipskiego - Romana Ochyńskiego oraz Wicestarostę Lipskiego - Pawła Jędraszka  do dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z emisją  obligacji Powiatu Lipskiego, w tym  do dokonania czynności polegającej na podpisaniu w imieniu Powiatu Lipskiego  umowy  organizacji i obsługi emisji obligacji,                                                                                                      do kwoty 1 696 000 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć  tysięcy złotych).

§ 2.

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

                           

Członkowie obecni na posiedzeniu:

                                                                                    Przewodniczący Zarządu Powiatu               Jędraszek Paweł                                                                      Ochyński Roman

Śmieszek Lucja

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr CXIV/216/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 08 października 2018r. w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu Lipskiego do czynności prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu Lipskiego.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Lidia Magierek
Data publikacji:10.10.2018 10:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Maryniak-Gawrylik
Informację aktualizował:Lidia Magierek
Data aktualizacji:10.10.2018 10:36