UCHWAŁA  NR CXII / 214 / 2018

ZARZĄDU POWIATU  LIPSKIEGO

z dnia 18 września 2018r.

 

w sprawie przystąpienia do realizacji „Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”, pn. „System SOW” oraz upoważnienia Pani Henryki Barbary Kosanowskiej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku do składania oświadczeń woli oraz podejmowania wiążących decyzji  w imieniu Powiatu Lipskiego, związanych z realizacją programu SOW.

      Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 32 ust. 1, art 33, art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.              o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 995 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Lipskiego uchwala,             co następuje:

§1

Postanawia się przystąpić do realizacji „Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.

§2

  1. Upoważnia się Panią Henrykę Barbarę Kosanowską Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku do składania oświadczeń woli oraz podejmowania wiążących decyzji w imieniu Powiatu Lipskiego, związanych z realizacją programu, o którym mowa  w § 1 niniejszej uchwały. Celem Porozumienia jest rozwój e-usług w administracji publicznej oraz usprawnienie procesu składania wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON przez Osoby Niepełnosprawne, a także podmioty działające na rzecz, m.in. pracodawców lub organizacji pozarządowych.
  2. Upoważnienie wygasa z chwila cofnięcia lub zakończenia realizacji programu.

§3

Wykonanie uchwały powierza się  Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie obecni na posiedzeniu:

                                                            Przewodniczący Zarządu Powiatu

Jędraszek  Paweł                                                                                      Ochyński Roman

Śmieszek Lucja

Węgrzecka Maria 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr CXII/214/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 września 2018r. w sprawie przystąpienia do realizacji "Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" , pn. "System SOW" oraz upoważnienia Pani Henryki Barbary Kosanowskiej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku do składania oświadczeń woli oraz podejmowania wiążących decyzji w imieniu Powiatu Lipskiego, związanych z realizacją programu SOW.i
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Lidia Magierek
Data publikacji:19.09.2018 10:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Kosanowska
Informację aktualizował:Lidia Magierek
Data aktualizacji:26.09.2018 08:41