wersja do wydruku Piotr Tkaczyk 10.09.2018 12:51

Zarządzenie nr 22/2018 Starosty Powiatu Lipskiego z 6 września 2018 w sprawie zmiany "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w urzędzie Starostwa Powiatowego oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu".

Zarządzenie nr    22/2018

Starosty Powiatu Lipskiego

z 6 września 2018r

w sprawie:  zmiany  ,,Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w urzędzie Starostwa Powiatowego oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu”.

Na podstawie:

  • art. 34 ust. 1 i art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

( Dz. U. z 2018, poz. 995  z późn. zm.)

  • ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018r. poz.1260 z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

§1.

W ,,Regulaminie  naboru na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w urzędzie Starostwa Powiatowego oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu” przyjętym zarządzeniem  z 17.07.2012r. nr 16/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1.   §2 ust. 2  regulaminu otrzymuje brzmienie: ,, 2. Skład osobowy komisji  rekrutacyjnej każdorazowo określa starosta w drodze zarządzenia”.

2.wymieniony w  §4  wzór formularza o naborze otrzymuje  brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2.

Traci moc zarządzenie nr 28/2014 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmiany  ,, Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w urzędzie Starostwa Powiatowego oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu”.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi powiatu.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                              Roman Ochyński

                                                                                              /-/ STAROSTA 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 22/2018 Starosty Powiatu Lipskiego z 6 września 2018 w sprawie zmiany "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w urzędzie Starostwa Powiatowego oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu".
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Informację wytworzył:Roman Ochyński
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.09.2018 12:51