UCHWAŁA NR CXI/213/2018

ZARZADU POWIATU W LIPSKU

Z DNIA 30 SIERPNIA 2018 r.

 

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hucie

Na podstawie:

  • art. 32 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz.130 z późn. zm.).
  • art. 63 ust. 1, ust. 10 i ust. 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
    Prawo Oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996 z późn. zm)

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1

Powierza się stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Hucie na okres 5 lat tj. od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

§2

W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zostać odwołany ze stanowiska przed upływem okresu kadencji.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie obecni na posiedzeniu:                                         

                                                                                         Przewodniczący Zarządu  Powiatu               

                                                                                                        Roman Ochyński

Lucyna Gaik                                         

Maria Węgrzecka                  

Lucja Śmieszek                     

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr CXI/213/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Hucie
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Ewelina Pisarek
Data publikacji:05.09.2018 12:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jerzy Pasek
Informację aktualizował:Ewelina Pisarek
Data aktualizacji:05.09.2018 12:26