Uchwała nr:  CX/205/2018

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie :  przedstawienia informacji  o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej  za I półrocze 2018 roku.

 

Na podstawie :

- art.32 , ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r, poz.995 z pózniejszymi zmianami.)

-  art. 266, ust. 1  ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 t.j. z póżniejszymi zmianami).

 

 Zarząd Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przedstawia się Radzie Powiatu w Lipsku oraz  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2018  roku :

 

  • o przebiegu wykonania budżetu  powiatu  , stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały ,
  • o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć,  stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały ,
  • o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie obecni na posiedzeniu:

                                                                                    Przewodniczący Zarządu Powiatu

 Gaik Lucyna                                                                          Ochyński Roman

Jędraszek Paweł

Śmieszek Lucja

Węgrzecka Maria.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr CX/205/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budzetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku.
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Ewelina Pisarek
Data publikacji:24.08.2018 09:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Maryniak-Gawrylik
Informację aktualizował:Ewelina Pisarek
Data aktualizacji:24.08.2018 09:38