Uchwała nr:CIX/202/2018

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 01 sierpnia 2018 r.

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu  powiatu na rok 2018 - rozdysponowanie

                    rezerwy budżetowej celowej  oświatowej.

                                                                                                                                                                    

Na podstawie :

- art.32 , ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r  o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2018 r, poz.995 z pózniejszymi zmianami.)

-  art. 222 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. z 2017, poz. 2077, późn.zm.).

- § 1 pkt 6   Uchwały Budżetowej  na 2018 rok nr XLIII/209/2017  z dnia  28 grudnia 2017 r. 

 

Zarząd Powiatu  uchwala co następuje ;

§ 1.

 Wprowadza  się następujące zmiany w planie  wydatków budżetu powiatu :

1. Rozdysponowuje się rezerwę budżetową celową oświatową w kwocie        60 000,00 zł

z przeznaczeniem na   zakup mebli do pokoi mieszkalnych w internacie, wymianę oświetlenia w pokojach, wymianę podłóg w części pokoi, uzupełnienie stanu urządzeń  w kuchni głównej w tym  zakup stołu z basenem do mycia naczyń , zakup szafek kuchennych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą

zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.

Rezerwę uruchomiono na wniosek  nr MOSSOL/FK/EM/071/13/2018 z dnia 27.07.2018 r dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.

    § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

                         

Członkowie obecni na posiedzeniu:

                                                                                     Przewodniczący Zarządu Powiatu

Gaik Lucyna                                                                             Ochyński Roman

Śmieszek Lucja

Węgrzecka Maria 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr CIX/202/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 1 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej celowej oświatowej
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Ewelina Pisarek
Data publikacji:01.08.2018 14:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Maryniak-Gawrylik
Informację aktualizował:Ewelina Pisarek
Data aktualizacji:01.08.2018 14:11