Uchwała Nr CVIII / 201 /2018

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 25 lipca 2018 r.

 

w sprawie: POWOŁANIA  KOMISJI  EGZAMINACYJNEJ  DLA  NAUCZYCIELA

                    SZKOŁY/PLACÓWKI  PROWADZONEJ PRZEZ  POWIAT  LIPSKI

 

na podstawie:

  • art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000. Z późn. zm.),
  • art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
    (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z póżn. zm.)

 

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§1

Powołuje się komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu
nauczyciela – wychowawcy w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii  
w Solcu nad Wisłą, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
w następującym składzie:

  1. Jerzy Pasek               - przewodniczący komisji,
  2. Teresa Traczyk          - przedstawiciel   Mazowieckiego     Kuratorium       

                                     Oświaty w Warszawie,

  1. Bożena Kopcińska     - dyrektor placówki,
  2. Renata Otolińska       - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministerstwo    

                                     Edukacji Narodowej.

  1. Jerzy Jon                   - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministerstwo

                                     Edukacji Narodowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie obecni na posiedzeniu:                                         Przewodniczący Zarządu Powiatu

Paweł Jędraszek                                                                                          Roman Ochyński                    

Lucyna Gaik                                                            

Maria Węgrzecka                 

Lucja Śmieszek                      

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr CVIII/201/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela szkoły/placówki prowadzonej przez powiat lipski
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Ewelina Pisarek
Data publikacji:25.07.2018 12:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jerzy Pasek
Informację aktualizował:Ewelina Pisarek
Data aktualizacji:25.07.2018 12:53