Uchwała nr CVIII/199/2018

  Zarządu Powiatu  w Lipsku

                                                            z dnia 25 lipca 2018 roku

w sprawie: zmian planu finansowego dochodów i planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami  na rok 2018 .

                                                                                                                                              

Na podstawie :

- art.32 , ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r  o samorządzie powiatowym

 (Dz.U. z 2017 r, poz.1868)

-  art. 249  ustawy zdnia 27 sierpnia 2008 roku o finansach publicznych

(Dz.U. z 2017, poz. 2077, późn.zm.).

      § 1.

Zmienia się plan finansowy zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018 zgodnie z załącznikami nr  1 i 2  do niniejszej uchwały.

§ 2.

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

                         

Członkowie obecni na posiedzeniu:

                                                                                     Przewodniczący Zarządu Powiatu

 Gaik Lucyna                                                                             Ochyński Roman

Jędraszek Paweł

Śmieszek Lucja

Węgrzecka Maria 

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr CVIII/199/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Ewelina Pisarek
Data publikacji:25.07.2018 12:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Maryniak-Gawrylik
Informację aktualizował:Ewelina Pisarek
Data aktualizacji:26.07.2018 11:25