Uchwała Nr XLIX/242/2018

Rady Powiatu w Lipsku

z dnia 27 czerwca 2018 roku


w sprawie: PRZYZNANIA DODATKU SPECJALNEGO W WYSOKOŚCI 40% DLA  STAROSTY  LIPSKIEGO  PANA  ROMANA  ANTONIEGO OCHYŃSKIEGO


Na podstawie:
-    art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998roku o samorządzie powiatowym ( t .j. Dz. U. z 2018r.  poz.995  z późn. zm.);
-    art. 4 ust. 1 lit.b; art.9 ust.2 i art. 36 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych   (tj. Dz. U. z 2016r. poz.902 z późn.zm.),
-    § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 936.);

-    § 54  Statutu Powiatu Lipskiego - ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod pozycją 2993 z dnia 28.03.2012r.


RADA POWIATU    u c h w a l a,     co następuje:

§ 1

Ustala dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla Starosty Lipskiego PANA  ROMANA  ANTONIEGO  OCHYŃSKIEGO w wysokości  2.640,00 zł.

§ 2

Wykonanie  uchwały   z l e c a  się  Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Powiatu:
-    Nr IV/20/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyznania dodatku specjalnego w wysokości 38% dla Starosty Lipskiego Pana Romana Ochyńskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i mocą obowiązującą od dnia 1.07.2018 r.


Przewodnicząca Rady Powiatu

Jadwiga Buza

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIX/242/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie przyznania dodatku specjalnego w wysokości 40% dla Starosty Lipskiego Pana Romana Antoniego Ochyńskiego.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:02.07.2018 11:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodnicząca Rady
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:02.07.2018 11:54