Uchwała Nr XLIX/241/2018

Rady Powiatu w Lipsku

z dnia 27 czerwca 2018 roku

 

w sprawie: WYNAGRODZENIA  STAROSTY  LIPSKIEGO.


Na podstawie:
-    art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998roku o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2018r.  poz. 995  z późn. zm.);
-    art. 4 ust. 1 lit.b; art.9 ust.2 i art. 36 ust.1, 2 i 4oraz art.38 ust.1 i 5  ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych   (tj. Dz. U. z 2016r. poz.902 z późn. zm.),
-    §3 pkt.1; § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2018r. poz. 936.);
-     § 54  Statutu Powiatu Lipskiego - ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod pozycją 2993 z dnia 28.03.2012r.


RADA POWIATU    u c h w a l a,     co następuje:

§ 1

Ustala wynagrodzenie brutto Starosty Lipskiego Pana Romana Antoniego Ochyńskiego w wysokości:
-     wynagrodzenie zasadnicze     4.700,00  zł
-     dodatek funkcyjny     1.900,00  zł
-     dodatek stażowy 20% wyn.zasad.   940,00  zł

 

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipsku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia z mocą obowiązującą od 1.07.2018 r. Obowiązuje do chwili przyjęcia przez Radę Powiatu nowej uchwały w przedmiotowym zakresie.  


Przewodnicząca Rady Powiatu
Jadwiga Buza

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIX/241/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wynagrodzenia Starosty Lipskiego.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:02.07.2018 11:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodnicząca Rady
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:02.07.2018 11:45