UCHWAŁA CVII/198/2018

ZARZADU POWIATU W LIPSKU

z dnia 27 czerwca 2018 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hucie.

Na podstawie:

 • art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
  ( Dz. U. z 2018 r, poz. 995 z póżn. zm.),
 • art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe
  (Dz.U. 2018 poz. 996 z późn. zm.)
 • § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1

 1. Zatwierdza się wyniki konkursu na stanowisko dyrektora
  Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie.
 1. Stwierdza się, że wyłonionym kandydatem na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hucie jest Pan mgr Tadeusz Kosiński.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie obecni na posiedzeniu:                                         Przewodniczący Zarządu Powiatu

Paweł Jędraszek                                                                                          Roman Ochyński                    

Lucyna Gaik                                                             

Maria Węgrzecka                  

Lucja Śmieszek                      

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr CVII/198/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Hucie
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Ewelina Pisarek
Data publikacji:02.07.2018 10:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jerzy Pasek
Informację aktualizował:Ewelina Pisarek
Data aktualizacji:02.07.2018 10:57