Uchwała Nr XLIX/235/2018
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 27 czerwca 2018 roku


w sprawie: ABSOLUTORIUM  Z  TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK.


Na podstawie:

- art. 12 pkt.6 i art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018, poz.995) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz.2077 z późn. zm.).

 

RADA POWIATU w LIPSKU po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania finansowego, po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, informacją o stanie mienia Powiatu, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.


uchwala , co następuje:

§ 1

Udziela się Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Jadwiga Buza

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIX/235/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:02.07.2018 10:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodnicząca Rady
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:02.07.2018 10:52