Uchwała Nr XLIX/234/2018
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 27 czerwca 2018 roku


w sprawie: ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK I  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.


Na podstawie
- art. 12 pkt 6  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018, poz.995) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz.2077 z późn. zm.).

 

RADA POWIATU w LIPSKU  uchwala , co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania finansowego postanawia się o ich zatwierdzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Jadwiga Buza
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIX/234/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozadnia Zarządu z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania finansowego.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:02.07.2018 10:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodnicząca Rady
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:02.07.2018 10:47