Uchwała Nr XLVII/228/2018

Rady Powiatu w Lipsku

z dnia 30 maja 2018 roku

 

w sprawie:  ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU.


Na podstawie:
- art.4, ust.1 pkt.2 i art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017.1868 z późn. zm.),
- art. 121 ust.3 i ust.4 pkt.3 oraz art.57 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t. j. Dz. U. z 2018.160 z późn. zm.),
- art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2018 r  poz. 395 z późn. zm.)


RADA POWIATU uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się:
1.Roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów OpiekiZdrowotnej  w Lipsku za 2017 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2.Pokrycie straty za rok obrotowy 2017 w kwocie – 632 447,81 zł z funduszu zakładowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi SPZ ZOZ w Lipsku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 Przewodnicząca Rady Powiatu

 Jadwiga Buza

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVII/228/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:21.06.2018 13:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewelina Pisarek
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:21.06.2018 13:26