Uchwała Nr XLVI/227/2018

Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 28 marca 2018 roku


w sprawie:     WYRAŻENIA  ZGODY  NA  UŻYCIE  HERBU  POWIATU LIPSKIEGO PRZEZ MAZOWIECKE FORUM ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO W WARSZAWIE.
 

Na podstawie:
-    art.12 pkt.10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868).


RADA POWIATU    u c h w a l a,     co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na użycie herbu powiatu lipskiego przez Mazowieckie Forum Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie w publikacji pod tytułem „Kanon krajoznawczy województwa mazowieckiego”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Jadwiga Buza

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVI/227/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu powiatu lipskiego przez Mazowieckie Forum Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:23.05.2018 11:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Furmanek
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:23.05.2018 11:54