Uchwała nr XCVI/173/2018 Zarządu Powiatu w LIpsku z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów kórych realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczaja poza rok budżetowy

Uchwała Nr XCVI/173/2018

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 05 stycznia 2018 r.

 

w sprawie :  upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania

                      zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym

                      i w latach następnych  jest niezbędna do zapewnienia

                      ciągłości działania jednostki i z których  wynikające

                      płatności  wykraczają poza rok budżetowy.

 

Na podstawie : art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077, z późn. zm.), § 12 ust. 3 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 241, poz. 1616), § 1 pkt 3  uchwały Nr XLIII208/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2018 – 2024, § 3 pkt 5 uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XLIII/209/2017  Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 r.

 Zarząd Powiatu w Lipsku uchwala co następuje:

§ 1.

 Upoważnia się kierowników powiatowych jednostek budżetowych, wymienionych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,  do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2018 i w roku następnym 2019  jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2019).

§ 2.

 Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu w Lipsku i kierownikom powiatowych jednostek budżetowych.

§ 3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                          

Członkowie obecni na posiedzeniu:

                                                                                     Przewodniczący Zarządu Powiatu

Gaik Lucyna                                                                                Ochyński Roman

Jędraszek Paweł

Śmieszek Lucja 

Węgrzecka Maria

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XCVI/173/2018 Zarządu Powiatu w LIpsku z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów kórych realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczaja poza rok budżetowy
Podmiot udostępniający informację:POWIAT LIPSKI STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU
Informację opublikował:Ewelina Pisarek
Informację wytworzył:Grażyna Maryniak-Gawrylik
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.01.2018 10:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż